-

පැහැදිලි කිරීම් නවත්වන්න - Pahadili Kirima Nawaththanna

 
Voice - Piumi Nisansala (mashi)
Writer - Poornima Mirihagalla
Composer - Tilantha hansanath

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.